به دانش آموزان يادآوري کنيد که در علوم سال چهارم ابتدايي در مورد منظومه شمسي و قرارگيري سياره زمين در آن مطالبي را خوانده‌اند و با اشاره به تصوير اول درس بار ديگر مرور کنيد که زمين از سيارات منظومه شمسي است و علاوه بر گردش به دور خورشيد، به دور خود نيز مي‌چرخد. نظر دانش آموزان را به تصاوير روز و شب جلب کنيد و از آنها بخواهيد استنباط خود را از اين تصاوير در کلاس بيان کنند. سپس از آنها بخواهيد تفاوت بين تصاوير روز و شب را توضيح دهند. در اين قسمت، طرح درس و روش تدريس درس مذکور به صورت . 

طرح درس و روش تدريس هديه هاي آسمان چهارم، درس6: حرمي با دو گنبد

طرح درس و روش تدريس مطالعات اجتماعي پنجم، درس13: حرکتهاي زمين

درس هاي دهم و يازدهم و دوازدهم هديه هاي آسمان ششم دبستان به صورت

درس هاي سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هديه هاي آسمان ششم دبستان به

درس ,زمين ,کنيد ,تصاوير ,تدريس ,طرح ,طرح درس ,و روش ,روش تدريس ,درس و ,تصاوير روز ,اجتماعي پنجم، درس13 ,مطالعات اجتماعي پنجم، ,تدريس مطالعات اجتماعي

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تخفیف گروه آموزشی پژوهشی تکتو گروه متفکران آینده power system&Earth&Coordination protect آموزش انجام پروژه آموزش تکنیکهای نقاشی کودکان آرمان سازه پدیده علوم آموزشي downloadgostar فایل تک انلاین